Kuvapankin käyttöehdot

1. Naka Finland Oy omistaa kaikki oikeudet kuviin.

1. Kuvia saa käyttää vain Naka Finland Oy:stä julkaistujen artikkeleiden yhteydessä ja muissa Naka Finland Oy:tä käsittelevissä julkaisuissa.

3. Julkaisuihin on aina liitettävä lisenssinhaltijan lähdekoodi, joka ilmoitetaan kuvan lataussivulla. Jos lataussivulta puuttuu lisenssin haltijaa koskeva lähdemerkintäteksti, on käytettävä kyseistä tekstiä: Kuva: Naka Finland Oy.

4. Kuvia ei saa kuvan rajaamista lukuun ottamatta manipuloida ilman Naka Finland Oy:n lupaa.

5. Kuvien käyttäjä sitoutuu käyttämään kuvia vain omaan käyttöönsä. Kuvia ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille missään muodossa.

6. Kuvien käyttäjä ei saa käyttää aineistoamme lainvastaiseen tai yritystä, henkilöä tai tavaramerkkiä loukkaavaan tarkoitukseen. Vakavat rikkomukset voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

7. Kuvien käyttäjän on pyrittävä kaikin tavoin estämään aineiston luvaton jatkokäyttö.

8. Kuvien käyttäjä on aina vastuussa kuvien julkaisemisesta. Naka Finland Oy ei vastaa mistään välillisistä tai välillisistä vahingoista kuvien käyttäjälle tai julkaisijalle.